Kadromuz

 • Ali TURAN- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğiticisi, OSGB Kurucusu, Genel Müdür     


Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinaların güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim aldı.

Makinalarda Risk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.
Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışana eğitim verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır.
 

 • Burcu TURAN GÜNDOĞMUŞ- etki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Koordinatörü- B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin kurulduğu günden bu yana idari ve saha faaliyetlerini yürütmektedir.
 

 • Mehmet Murat ALPARSLAN – OSGB Sorumlu Müdürü, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Maden Mühendisi

2013'ten bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde hizmet vermektedir. OSGB Sorumlu Müdürlüğü ve İş Güvenliği uzmanlığı görevlerini sürdürmektedir.

 • İlknur ÇAKAN – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Kimya Mühendisi

2016 yılından  bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 • Merve YILMAZ - B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Ziraat Mühendisi

 2019 yılından  bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 • Özkan ÇELİK – B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Ziraat Mühendisi

2015 yılından  bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde Sektörel deneyim içeren projelerde aktif olarak görev almaktadır.

 • Ayşe KARAOĞLU - C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Ziraat Mühendisi

 2022 yılı itibariyle etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

İş Sağlığı Birimi

 • Dr.Ahmet Refik DAĞ – İşyeri Hekimi, Tıp Doktoru

2014'ten bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İş Sağlığı Birim Koordinatörü ve İşyeri Hekimi olarak görev yapmaktadır.

 • Uzm.Dr. Murat ÇEVİK – İşyeri Hekimi

2015'ten bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Uzm.Dr. Ekrem BAŞARA – İşyeri Hekimi

 etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Uzm.Dr. Tarık ÇITAK – İşyeri Hekimi

etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Dr.Mustafa USTA – İşyeri Hekimi, Tıp Doktoru

2022 yılından itibaren etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak görev yapmaktadır.

 • Uzm.Dr. Murat KIZILGÜN – İşyeri Hekimi

etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Uzm.Dr. İsmail Selçuk AYGAR – İşyeri Hekimi

etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Sevda KANKAL- Diğer Sağlık Personeli

2021 yılı itibariyle etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde sağlık personeli olarak görev yapmaktadır.