Kadromuz

 • Ali TURAN- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğiticisi, OSGB Kurucusu, Genel Müdür     


Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinaların güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim aldı.

Makinalarda Risk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.
Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışana eğitim verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır.
 

 • Burcu TURAN VARGEL- etki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Koordinatörü- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İktisat, Dış Ticaret bölümlerini bitirip University of East London'da İşletme yüksek lisansını tamamlayan Burcu Turan, İngiltere yıllarında tanışmış olduğu İş Güvenliğine ilgi duyarak 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bölümünü bitirmiştir.
etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin kurulduğu günden bu yana idari ve saha faaliyetlerini yürütmektedir.
 

 • Mehmet Murat ALPARSLAN – OSGB Sorumlu Müdürü, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Maden Mühendisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2011
2013'ten bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde hizmet vermektedir. OSGB Sorumlu Müdürlüğü ve İş Güvenliği uzmanlığı görevlerini sürdürmektedir.

 

 • Dr.Ahmet Refik DAĞ – İşyeri Hekimi

Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi,
2014'ten bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İş Sağlığı Birim Koordinatörü ve İşyeri Hekimi olarak görev yapmaktadır.

 

 • İlknur ÇAKAN – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Kimya Mühendisi, Ankara Üniversitesi
2016 yılından  bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 

 • Özkan ÇELİK – B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Ziraat Mühendisi
2015 yılından  bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde Sektörel deneyim içeren projelerde aktif olarak görev almaktadır.

 • Merve Yılmaz-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 2019 yılından bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde sektör deneyimi içeren projelerde görev almaktadır.

 • Dr. Murat ÇEVİK – İşyeri Hekimi

2015'ten bu yana etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Dr. Attila ÇETİN – İşyeri Hekimi

2017 itibariyle etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Prof. Dr. Oğuzhan Oğuz – İşyeri Hekimi

2019 itibariyle etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde İşyeri Hekimi olarak proje bazlı olarak görev yapmaktadır.

 • Abdülkadir ÇETİN- Diğer Sağlık Personeli

2017 yılı itibariyle etki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde sağlık personeli olarak görev yapmaktadır.