İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kimlerden oluştuğu,görev ve yetkilerinin neler olduğu,işçi ve işveren vekili yükümlülükleri ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyetlerin kavranmasıdır.

Katılımcı Profili:

Şirket yöneticileri ve iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri

Eğitimin Süresi: 1 Gün