Tehlike Bilinci ve Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerlerinde Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme yapılması yasal zorunluluk haline gelmiştir.Bu eğitimde katılımcılar meslek hastalıklarının ve iş kazalarının azaltılması için farkındalık  

Katılımcı Profili:Şirket yöneticileri ve tüm çalışanlar

Eğitim süresi:2 gün