Risk Değerlendirme ve Raporlama

29 Aralık 2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine göre;


Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.


etki,  uzman gözüyle çalışan ve sizlerin görüşlerini alarak bir ekip oluşturur. Bu ekip firmanızın karşılaşabileceği tehlikeleri tek tek belirler bu tehlikeleri kaynağından ortadan kaldıracak tedbirler önerir.


Risk değerlendirme raporları
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması gibi durumlarda yenilenir.

Firmamız;

*Risk Yönetim Sisteminin Kurulmasına Danışmanlık

*Risk Değerlendirme Saha Çalışmalarına Rehberlik

*Risk Kontrolünde Mühendislik Çözüm Danışmanlığı hizmetleri de vermektedir.