Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimin Amacı:Kaynak işlerinde çalışanların maruz kaldıkları mesleki risklerin neler olduğunun tanımlanması ve bunlar için alınabilecek önlemler konusunda katılımcıların bilgilendirilmesidir.

Katılımcı Profili:Şirket yöneticileri, iş güvenliği sorumluları ve kaynak işlerinde çalışan personel

Eğitim Süresi:1 gün