İş Sağlığı ve Güvenliği Taşeron Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının tedarikçi ve taşeronlarla ilgili çalışmalarda uygulanmasında taşeronların ve tedarikçilerin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

Katılımcı Profili:

Taşeron ve tedarikçilerle çalışan şirketlerin yönetici ve iş sağlığı güvenliği sorumluları

Eğitimin Süresi: 1 Gün