Haberler | Yeni İş Güvenliği Uzmanlarına Teoriden Pratiğe Eğitimi

Yeni iş güvenliği uzmanlarına belge aldıktan sonra başarılı bir iş hayatı için yön göstermek hedeflenmiştir.

Eğitim tarihi 7-8 Hazirandır.

Bu eğitimde İş Güvenliği uzmanlarının  görevleri ve yetkileri güncel örneklemelerle anlatılacaktır.

Kendilerini iş hayatında bekleyen gerçek sorunlara değinilecektir.

Risk değerlendirmenin pratik yönleri açıklanacak, doğru ve yanlış  risk değerlendirmelerinden örnekler verilecek  ve iyi bir risk değerlendirmesinin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.