Mühendislik Çözümler

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi yasal bir zorunluluktur. Risk kontrol hiyerarşisinin başında mühendislik çözümleri yer almaktadır. Mühendislik  çözümleri  ile  meslek hastalıkları ve iş kazaları kesin önlenebilmekte,  kişisel koruyucu donanım kullanımı en aza indirilerek  ekonomi  ve çalışan konforu sağlanmaktadır.

Hizmetlerimiz

·         Güvenli Makine, Ekipman ve İşyeri Tasarımları

·         Gaz ve Toz Aspirasyon Sistemlerinin Tasarımı

·         Görsel Fabrika Standartlarının Oluşturulması