Danışmanlık

A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Teknikeri ve İş Yeri Hekimi tam zamanlı ve yarı zamanlı temini sağlanır.

Risk Değerlendirme Çalışmaları yapılır

Acil Durum Planları hazırlanır.

İş Ekipmanlarının Periyodik kontrolleri yapılır.

Makine ve İş Sağlığı Güvenliği Talimatları hazırlanır.
Makine ve iş ekipmanlarının güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konusunda teknik bilgi desteği sağlanır.
Uyarı ikaz işaret uygunluğu değerlendirilir ve tasarımları yapılır.
Kişisel koruyucu donanım kullanma programı yapılır.
Kaza araştırma raporları oluşturulur.Kaza araştırma raporlarının kontrolü ve kaza sonrası düzeltici önleyici faaliyetlerle destek verilir.
İskele Temini,Projelendirme Kurulum ve Denetleme Danışmanlığı yapılır.
Şirketlere İskele temini, kurulumu ve denetlenmesi konularındaki sürecleri yönetir, rehberlik sağlar.