Acil Durum Planları

18 Haziran 2013 tarihli 28681 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre;


Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.


etki, firmanızın bulunduğu coğrafi bölge, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alır ve risk değerlendirme raporunuzda yer alan değerlendirmelerle birlikte acil durumları belirler. Bu acil durumlarda çalışan ve profesyonel ekiplerin davranışlarının nasıl olması gerektiği, işletmede acil durumlar için kullanılabilecek sistemleri tek tek acil durum planınızda rapor eder.